Bestellen

Het boek bestellen
Je kunt het boek bestellen door het juiste bedrag over te maken naar NL15RABO0326126686 ten name van J. Bouman onder vermelding van de naam van de rekeninghouder en postcode+huisnummer. Het bedrag is inclusief verzendkosten.

1 boek € 12.70

2 boeken € 23.20

3 boeken € 33.50

Ook donaties voor KIKA zijn welkom. Maak het bedrag dat je wilt doneren over naar bovenstaand rekeningnummer onder vermelding van Donatie KIKA.

Dankjewel!